Disclaimer
Bij het samenstellen van de internet site heeft Galerie Sparts BV de grootst mogelijke zorgvuldigheid nagestreefd. Voor eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie, die afkomstig is van onze website, sluiten wij iedere aansprakelijkheid uit, ontstaan door onjuistheden, ovolledigheden of onduidelijkheden.
De getoonde kunstwerken zijn gefotografeerd, waarbij, ondanks onze korrekties, een lichte afwijking in de kleur kan zijn ontstaan.
Alle genoemde prijzen zijn vrijblijvend.